Nyt erikoistuvat lääkärit tulevat työskentelemään seuraavat 30–40 vuotta tulevaisuuden terveydenhuollossa. ”Heidän kannaltaan ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisessa ympäristössä terveyttä tullaan tuottamaan”, tähdentää Teemu Vepsäläinen, lastentautien erikoistuva lääkäri HUSin Uudessa lastensairaalassa.

”Erikoistuvilla on avainasema ja näkymä terveydenhuoltoon monien eri työpaikkojen ja työpisteiden kautta – siinä näkee mikä toimii ja mikä ei. Olisi hyvä, jos tätä kokemusta pystyttäisiin hyödyntämään entistä enemmän.”

Erikoislääkärin tulevaisuuden työpaikka

Positiivinen työnantajamielikuva on tärkeä vetovoimatekijä, kun ammattilaiset puntaroivat työpaikan valintaa. ”Erikoistuva lääkäri on eturintamassa hoitamassa potilaita ja oppimassa. Seniorikollegojen tuki on kuitenkin tärkeää oppimisen kannalta ja, että hoitotyö tapahtuu turvallisesti. Tällöin myös työviihtyvyys lisääntyy”, pohtii Vepsäläinen.

Tulevaisuus tarjoaa useita mahdollisuuksia – lääkärinä sairaalassa, tutkijana, kotimaassa vai ulkomailla? ”Erikoistumisen loppuvaiheessa pitää oikeasti löytää oma paikkansa. Palkka ei ole tärkein asia, vaan työn sisältö, kollegat ja koko työympäristö. HUSissa annetaan myös tutkimustyön jatkamiselle hyvät mahdollisuudet.”

Postdoc-vaiheessa elämäntilanteiden yhteen sovittaminen vaikuttaa päätöksiin. ”Opiskelu ja työkokemus ulkomailla houkuttaa, kun työn ja perheen asiat loksahtavat yhteen. Vanhemmilla kollegoilla on siitä hyviä kokemuksia”, kertoo Vepsäläinen.

Muuttuva lääkärin työ ja haasteet

Uusi lastensairaala on esimerkki terveysinnovaatiosta virtuaaliympäristöineen ja etävastaanottoineen. ”Digitalisaatio, uudet hoitomuodot ja geenitekniikka tuovat muutoksia ja lääketiede eriytyy yhä enemmän suppeille erikoisaloille”, näkee Vepsäläinen.

”Miten potilaat löytävät internetin yleisiltä keskustelupalstoilta luotettavat sivustot, siinä meille haaste.”

”Potilaskontaktia voi jatkossa hoitaa useampi ammattilainen, jolloin vuorovaikutus ja tiimityöskentely korostuvat.”

Lastenlääkäri 2020 -tapahtumaan on suunnitteilla keskustelua aiheesta ”Syntyvien lasten määrä laskee – onko se uhka vai mahdollisuus?”

”Miten uusi väestöennuste vaikuttaa lasten terveydenhoidon resursseihin jää nähtäväksi”, Teemu Vepsäläinen pohtii.

www.hus.fi