Satucon Oy on vuonna 1986 perustettu valtakunnallisesti toimiva lääketieteen palveluyritys. Yhtiön omistavat yrityksessä työskentelevät lääkärit. Satuconin liiketoiminta muodostuu osakaslääkäreiden vastaanottotoiminnasta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä mm. lääketutkimuksesta. Lääkäreitä yhtiössä työskentelee noin 70.

Poikkeva toimintamalli

Satucon Oy:n toimintamalli poikkeaa monesta alan toimijasta, mikä tekee yrityksestä osakaslääkärin kannalta kilpailukykyisen ja houkuttelevan vaihtoehdon harjoittaa yksityisvastaanottoa. Osakkaan ei tarvitse sitoa merkittäviä pääomia yhtiöön eikä yritys jaa työperäistä vaan pääomatulo-osinkoa. Yhtiön toimintamalli on lääkärin talouden kannalta hyvä ja tehokas. Lääkärin tulot pidetään erillään muiden osakkaiden tuloista ja hän päättää tulojensa käytöstä.

Yhtiön rooli

Satucon hoitaa lääkärin hallinnon, kirjanpidon, viranomaisilmoitukset ja tarvittaessa rahoituksen, jolloin lääkäri voi keskittyä täysimääräisesti ammattinsa harjoittamiseen. Yhtiön taloushallinto ja sisäinen laskentatoimi ovat erinomaisella tasolla, kertoo toimitusjohtaja KHT Antti Eskelinen. Palveluista maksettava vuosiprovisio on keskimäärin 3,5 prosenttia osakkaan liikevaihdosta.

LISÄTIETOJA: Antti Eskelinen
p. 044 2856414, info@satucon.fi

www.satucon.fi