Pohjoisten sairaanhoitopiirien NordLab toimii laboratoriolääketieteen erikoisaloilla, joten erikoistuva lääkäri voi keskittyä esimerkiksi diagnostiikkaan, johtamiseen tai työhön asiakasrajapinnassa. Koulutukseen kuuluu myös erilaisia johtamisprojekteja.

Ala kehittyy nopeasti. Uusia palveluja kehitetään koko ajan, kuten netissä toimiva labrabotti, joka vastaa potilaan tavanomaisiin laboratoriopalveluja koskeviin kysymyksiin.

”Toimimme hyvin liikeyritysmäisesti ja asiakaslähtöisesti. Asiakkainamme ovat käytännössä niin alueella toimivat lääkärit kuin heidän potilaansa”, toimitusjohtaja Anne Piikivi kertoo.

Laboratorio voi myös entistä paremmin auttaa täsmädiagnostiikassa ja -hoidoissa. NordLabin tavoitteena on esimerkiksi se, että tutkimustulos on nähtävissä potilaan hoitoyksikössä riippumatta siitä, missä NordLabin aluelaboratoriossa tutkimus on tehty. Näin asiakkaiden tarpeisiin vastataan entistä paremmin.

Johtavan lääkärin Tuija Männistön mukaan NordLab tarjoaa yhtäläiset palvelut kaikille omistajina olevien sairaanhoitopiirien toimijoille. Pääpaikka Oulu tosin on enemmän erikoistunut ja tekee myös kaikkein vaativimmat laboratorioanalyysit.

NordLab-liikelaitoskuntayhtymä tekee noin 8,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuodessa ja työllistää yhteensä noin 700 henkilöä. Aluelaboratoriot ovat Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä, ja toimipisteitä on yhteensä 70. NordLab tuottaa myös tutkimushankkeiden tarvitsemat laboratoriopalvelut.

Monipuolista erikoistumista

NordLabissa mikrobiologian erikoistumisopintojaan suorittava lääketieteen lisensiaatti Jukka Torvikoski on tyytyväinen työtehtäviinsä:

”Työni mikrobiologian ja infektiosairauksien parissa eli ihmisen ja ympäristön rajapinnassa on erittäin kiinnostavaa sekä yhteiskunnallisesti ja kansanterveydellisesti vaikuttavaa. Lisäksi meillä on hyvä työyhteisö ja varsin säännölliset työajat”, Torvikoski mainitsee.

Erikoistumisopintojensa ohessa hän opiskelee johtamisen erikoisammattitutkintoa, johon sisältyy muun muassa omaan työhön tiiviisti liittyvä kehitysprojekti.

Myös yhteistyö Oulun yliopiston kanssa on tiivistä. Lääkärit opettavat mikrobiologiaa ja vastaavasti dataa löytyy väitöskirjatyöhön asti.

Lisätietoja: www.nordlab.fi.