Tuula Vasankari, Keuhkosairauksien erikoislääkäri, professori ja lääketieteen tohtori

Ennakkoluulot ja tietämättömyys pahentavat keuhkosyöpään liittyvää stigmaa, oletukset hidastavat taudin diagnosointia ja hoitoa. Keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari peräänkuuluttaa terveydenhoitoalan ammattilaisilta neutraalia suhtautumista potilaisiin. Ammattilaisen tehtävänä on toki ottaa tupakointi puheeksi: Oikein viestimällä on mahdollisuus motivoida ja ohjata lopettamaan. ”Monet eivät ole aloittaessaan tienneet tupakan vaaroja.”

Elintavoista syyllistävä ilmapiiri voi ajaa tilanteeseen, jossa tupakoiva potilas ei kehtaa hakeutua hoitoon: ”Tupakointi on vain yksi rutiinikysymyksistä. Myös asbestin ja radonin tiedetään altistavan keuhkosyövälle.”

“Savuttomien naisten keuhkosyöpädiaganoosien määrä on viime vuosina kasvanut.”

Toistaiseksi tuntemattomasta syystä savuttomien naisten keuhkosyöpädiaganoosien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Vasankari, keuhkosairauksien erikoislääkäri, professori ja lääketieteen tohtori, muistuttaa terveydenalan ammattilaisia epäilemään keuhkosyöpää epätavallisessakin tilanteessa ja toteaa, ettei yhdestä sairaudesta kärsiminen poissulje toista. Vaikka röntgeniä suositellaan käytettävän maltillisesti, nykypäivän laitteilla keuhkokuvauksen säteilymäärä on varsin pieni. Kuvaus on avainasemassa keuhkosyövän poissulkemisessa.

”On sairastuneen ja yhteiskunnan etu, jos tutkimuksiin hakeudutaan herkästi.” Kun selkeät oireet ilmenevät, kasvainta ei yleensävoida enää leikata.

Vasankari toivoo, että julkisuuteen tuotaisiin tarinoita erilaisista sairastuneista: tupakoitsijoista, savuttomista, kuolemansairaista ja selviytyneistä. Parhaassa tapauksessa viestinnän avulla voidaan tutkimukseen ja kehitystyöhön löytää lisää rahoitusta: laaturekisteri ja hoidot voisivat kehittyä nopeastikin, kuten rintasyövän kohdalla on käynyt. Vasankari kannustaa terveydenalan ammattilaisia murtamaan aiheen ympärillä olevia ennakkoluuloja: ”Avoimesti puhumalla keuhkosyöpään liittyvää stigmaa voidaan poistaa.”

www.msd.fi

www.keuhkosyopakuukausi.fi