Vajaaravitsemus on iäkkäillä pitkäaikaissairailla yleistä: suomalaisaineistossa 55 %:lla oli vajaaravitsemus ja 40 %:lla sen riski. Vajaaravitsemuksen seuraukset ovat vakavia, sillä jo sen riski voi lisätä kuoleman riskiä. Vajaaravitsemus on liitetty gerasteniaan ja sarkopeniaan, infektioherkkyyteen, haavojen hitaampaan parantumiseen, heikentyneeseen toimintakykyyn ja sitä kautta alentuneeseen itsenäiseen elämään sekä heikompaan elämänlaatuun.

Vajaaravitsemukseen tulee puuttua: seulontaa ja ruokavaliohoitoa

Suomessa arvioidaan olevan 100 000 yli 65-vuotiasta vajaaravittua. Väestön vanhetessa tulevaisuudessa tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Tehostettu ravitsemushoito sitä tarvitseville vajaaravituille on järkevä investointi, jolla saadaan kustannussäästöä kansantaloudellisesti jopa yli 500 milj. €/v. Samalla moni sairaalakäynti, painehaava ja antibioottikuuri jäävät toteutumatta ja sairaalajaksot lyhenevät. Energia- ja proteiinipitoinen täydennysravintojuoma tukee ikääntyneen toipilaan ja potilaan ruokavaliohoitoa tehokkaasti ja mahdollistaa osaltaan nopeamman sairaudesta toipumisen. Kaikilla on oikeus terveyteen ja elämänlaatuun ikääntyessä!

LÄHDELUETTELO: Alanne S ym. Vajaaravitsemuksen kustannukset. Suomen Lääkärilehti 2019;74:1278-81b. • Nuotio M ym. Vanhuksen vajaaravitsemuksen arviointi, ehkäisy ja hoito. Suomen Lääkärilehti 2019;74:1268-1274h. • Nutricia Medical Oy. Lehdistötiedote 10.7.2019 Uusi laskelma: Suomi saavuttaisi yli 500 miljoonan euron säästöt puuttumalla ikääntyneiden vajaaravitsemukseen. https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/uusi-laskelma-suomi-saavuttaisi-yli-500-miljoonan-euron-saastot-puuttumalla-ikaantyneiden-vajaaravitsemukseen.html • Orell H. Vajaaravitsemuksen hoito. Suomen Lääkärilehti 2019;74:1273-77. • Saarnio J & Laatikainen T. Vajaaravitsemus on sekä yksilön että yhteiskunnan ongelma. Suomen Lääkärilehti 2019;74:1239.