SUU- JA HAMMASSAIRAUDET OVAT yleensä kroonisia infektiosairauksia, joita suuri osa suomalaisista sairastaa. Nämä tulehdukset ovat usein oireettomia ja etenevät salakavalasti. Tutkimusten myötä on selvinnyt, että ulkoisten vaikutusten lisäksi geeniperimällämme on iso merkitys suun alueen sairauksien kehittymisessä.

Ennen tulevaisuuden räätälöityjä yksilöllisiä hoitoja, kuten esimerkiksi kariesrokotetta, kehitetään sairauden aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Digitaalinen kuvantaminen, hoitojen tietokoneavusteinen suunnittelu sekä materiaalien ja niiden työstömenetelmien kehittyminen avaavat uusia mahdollisuuksia. Suomi on tämän tekniikan kehittämisen kärkimaita. Kolmiulotteisten jäljennösten ja 3D-tulostamisen avulla on mahdollista tehdä muun muassa tarkkoja yksilöllisiä paikkoja, kruunuja, siltoja ja implantteja. Näiden avulla saamme korjaavasta hoidosta kestävämpää ja potilaan kannalta miellyttävämpää.

Yksi visio on, että hammaslääkäri voi hyödyntää 3D-skanneria vastaanotolla. Saatua tietoa voidaan verrata edellisiin käynteihin ja näin saadaan hyvin tarkkaa seurantadataa, josta näkyvät suun terveydentilassa tapahtuneet muutokset. Tekniikan kehittymisestä huolimatta jatkossakin tärkeää on pitkäaikainen hammaslääkäri-potilassuhde, jossa hammaslääkäri arvioi potilaan suunterveyden muutoksia kokemuksen tuomalla ymmärryksellä.

Sirpa Tilander
Hammaslääkäriliiton PJ