Rinnekoti-Säätiön jokainen työntekijä tekee merkityksellistä työtä ja myös tunnistaa tämän. Eri-ikäisiä, erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia ja autismikirjon henkilöitä tuettaessa, ohjattaessa ja avustettaessa työpäivät voivat muodostua ajoittain haastaviksi. Siksi on tärkeää palautua työviikosta ja saada purkaa päivän tapahtumia tarvittaessa vaikka psykologille chatin kautta. Liikuntasetelitkään eivät tehoa kassin pohjalla.

”Työnantajana annamme raamit ja mahdollisuudet oman työkunnon ylläpitämiseksi mutta vastuu niiden hyödyntämisestä on työntekijällä”, Rinnekodin henkilöstöjohtaja Nina Leppäkangas muistuttaa.

Rohkeaa, perinpohjaista uudistumista

Kahdesti vuodessa toteutettavan työhyvinvointikyselyn tulokset seulotaan tarkkaan pienempiä asioita myöten. ”Lisäksi kysymme vielä henkilöstöltä, miten asioita kannattaisi uudistaa, jotta syntyy konkreettisia parannuksia työarkeen”, Leppäkangas kertoo ja jatkaa: ”Olemme uudistaneet työterveyshuoltokokonaisuutemme ja tiivistäneet yhteistyötä myös tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa, jotta toimialamme erityisyys otetaan henkilöstömme palveluissa paremmin huomioon. Rinnekodin palkkausjärjestelmää rukattiin työpanosta keskimäärin paremmin huomioivaksi, sillä työn vaativuus tunnustetaan avoimesti.”

Työhön perehdytystä, koulutusta ja työkiertoa kehitettiin. Lisäksi käytössä on ryhmätyönohjaus sekä mahdollisuus työaikajoustoihin. ”Otimme myös käyttöön viestintäkanavia työterveyshuoltoon erityisesti nuorempia työntekijöitä ajatellen, kuten chat-palveluita”, Leppäkangas kuvailee.

Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. ”Poissaolot ja tapaturmat ovat vähentyneet ja työssä pysyvyys parantunut. Tärkeintä on kuunnella ja aidosti pyrkiä ymmärtämään erilaiset työnantajalle asetettavat odotukset ja rohkaista työntekijöitä esittämään niitä”, Leppäkangas kiteyttää.

Rinnekoti on maamme suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja suomalainen yhteiskunnallinen yritys, joka on toiminut alalla yli 90 vuotta. Työllistämme kuukausittain n. 1400 sote-alan ammattilaista.
rinnekoti.fi