Tuottava ja kasvava PK-yritys tarvitsee hyvinvoivat työntekijät. Työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen kannattaa ottaa hyvät kumppanit, joiden toimiva yhteistyösuhde tukee yrityksen työkykyjohtamista. Tätä mieltä ovat Fennian tuotepäällikkö Laura Lackman, Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa ja Työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen.

”PK-yritykseltä saattaa puuttua työkykyjohtamisen prosessit kokonaan. Tällöin työterveyspalveluita tarjoavan yrityksen ja työeläkevakuutusyhtiön rooli korostuu. Niiden tarjoamien palveluiden ja informaation avulla saadaan yrityksen työkykyjohtamisen kokonaisuus kuntoon”, Suutela-Vuorinen sanoo.

Työkykyjohtamisen kenttä on laaja. Karkeasti se voidaan jakaa työntekijöiden hyvinvointia tukevaan sekä sairastumis- ja tapaturmariskejä ehkäisevään toimintaan, sairauden ja tapaturmien tehokkaaseen hoitoon, kuntoutukseen ja työhön paluuseen liittyviin toimiin sekä työntekijöiden vakuuttamiseen.

”Työkykyjohtamisessa täytyy huomioida yrityksen tarpeet. Yhteistyön alkaessa sovimme pelisäännöt ja toimintamallit työkykyjohtamiselle. Kaikkien osapuolten tulee tietää, miten toimitaan esimerkiksi sairaustapauksissa tai kun työkyvyttömyys pitkittyy”, Viljamaa toteaa.

Hyvinvointiturvasta voi tulla rekrytointivaltti

Hyvällä työkykyjohtamisella voidaan parantaa työntekijöiden työhyvinvointia, tehostaa sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä, vähentää tapaturmia sekä lyhentää sairauspoissaolojen pituutta. Samalla parannetaan työtehoa ja asiakastyytyväisyyttä sekä vähennetään merkittävästi kuluja. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on yritykselle valtti, joka pitää osaavat työntekijät talossa.

Fennia, Elo ja Pihlajalinna ovat halunneet tehdä terveydenhuollon järjestämisestä ja hyödyntämisestä mikro- ja PK-yrityksille sekä niiden työntekijöille mahdollisimman helppoa. Yhdessä kehitetty Hyvinvointiturva-palvelukokonaisuus pitää sisällään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, yleislääkäritasoisen työterveyshuollon, erikoislääkäritason korvaavan sairauskuluvakuutuksen ja lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen. Elo tuottaa asiakkailleen kattavat palvelut pk-yritysten työkykyjohtamisen rakentamiseen ja auttaa heitä menestymään liiketoiminnassaan.

Hyvinvointiturvassa työterveyden ja sairauskuluvakuutuksen hinnoittelu perustuu yrityksen henkilömäärään ja on aina kiinteä. Näin yritys pystyy budjetoimaan vuotuiset kulunsa tarkasti.

”Hyvinvointiturvan keskeisin hyöty on siinä, että palvelut ovat selkeät ja työntekijät saavat tarvitsemansa terveydenhuollon palvelun helposti ja nopeasti soittamalla FenniaHoitaja- puhelinpalveluun. Kynnys yhteydenottoon halutaan pitää matalana. Puhelimeen vastaava sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion työntekijän puolesta. Osaava hoitaja pystyy myös ohjaamaan työntekijän suoraan työterveyslääkärin,-hoitajan, -fysioterapeutin, -psykologin tai erikoislääkärin vastaanotolle. Kun hoitoketju on tehokas, paraneminen nopeutuu ja poissaolojakso jää mahdollisimman lyhyeksi”, Lackman sanoo.

Suoraviivaisen ja tehokkaan toimintamallin ansiosta Hyvinvointiturva-paketista on pystytty rakentamaan myös hinnaltaan kilpailukykyinen.

”Työntekijän yhden poissaolopäivän kustannus työnantajalle on noin 350–500 euroa. Kulu voi helposti olla paljon suurempikin. Etenkin, jos lasketaan mukaan työntekijän poissaolon vuoksi menetetty liikevaihto. Hyvinvointiturva -paketin työterveyspalvelut ja sairauskuluvakuutuksen saa hankittua yhdelle työntekijälle koko vuodeksi kahden sairauspoissaolopäivän ”hinnalla”, Lackman lisää.

Hyvinvointiturvaa toteuttamassa

Kysy lisää Hyvinvointiturvasta Fennialta, Pihlajalinnasta tai Elosta

Tunnetko yrityksesi työkykyriskit? Kartoita ne Elon työkykyjohtamisen riskimittarilla tykyriskimittari.cloud.elo.fi