Jyväskylän Ammattikorkeakoulun monialaisen kuntoutuksen päällikön Mirja Immosen mukaan kuntoutusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää organisaatioiden kilpailukykyä kehitettäessä toimialasta riippumatta.

”Yrityksen kannattaa satsata työntekijöidensä työhyvinvointiin ja -kykyyn. Näin voidaan varmistaa työntekijöiden eheämmät ja pidemmät työurat. Erityisen tärkeää on kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaisen vaiheen kuntoutustarpeen tunnistamista. Tällä alueella JAMKin monialainen kuntoutus on vahva osaaja”, Immonen sanoo.

JAMKin monialainen kuntoutus tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä moniammatillisia työhön kytkeytyviä kuntoutusratkaisuja. Nämä ratkaisut rakentuvat korkeatasoisesta valmennuksesta ja asiantuntijapalveluista, tutkimuksista sekä erilaisista kehittämis- ja innovaatiohankkeista. Kuntoutusalaan erikoistuneille yrityksille JAMKin monialainen kuntoutus tarjoaa myös liiketoiminnan kehittämistä, palvelumuotoilua ja henkilöstökoulutusta.

Monialainen yhteistyö synnyttää innovaatioita

Asiakasprojekteissa voidaan hyödyntää monialaisen kuntoutuksen ohella JAMKin eri alojen asiantuntijaosaamista sekä tutkimus- ja testausympäristöjä. Tarvittaessa myös valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto on käytettävissä.

Immosen mukaan asiakkaiden kehitysprojekteissa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi JAMKin digitaalisuuteen, virtuaali- ja kuntoutusteknologiaan, keinoälyyn sekä kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista. Näin voidaan luoda asiakkaille uudenlaisia kuntoutuksen ratkaisuja ja toimintaympäristöjä.

”Toimimme monialaisen kuntoutuksen suunnannäyttäjänä kehittäen innovatiivisia ratkaisuja yhdessä organisaatioiden kanssa. Meihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä. Lähdemme yhteistyössä kehittämään organisaation tarpeista nousevaa työkykyjohtamisen kokonaisuutta”, Immonen sanoo.

Lisätietoja JAMKin monialaisen kuntoutuksen mahdollisuuksista
www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/vahvuusalat/monialainen_kuntoutus/