NÄINÄ PÄIVINÄ KOHTAAMME jatkuvasti työn murroksessa ”ongelmia”, jotka ovat poikkeuksellisen monisyisiä. Ongelmia, jotka haastavat perinteisiä oletuksiamme kilpailukyvystä ja työhyvinvoinnista. Tästä huolimatta työn murros on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uutta ja parempaa lisäarvoa asiakkaille sekä alusta tehdä työelämästä parempi. Paineessa on hyvä muistaa, että tulevaisuus on aina sekä uhka että mahdollisuus. Sillä varauksella, että mahdollisuuteen tarttuminen vaati aina kykyä, ainakin osittain, jättää perinteinen ajattelu taakseen ja löytää uusi, joutuisampi tie.

Työn murrokseen vastaaminen on Suomen keskeinen haaste, joka väestön ikärakenteen muuttuessa kristallisoituu yhteiskunnalliseen kysymykseen työllisyysasteesta. Sekä siihen, millä keinoilla työllisyysaste voitaisiin nostaa muita Pohjoismaita vastaavalle tasolle. Mielestäni on selvää, että ainoa kestävä tie korkeampaan työllisyysasteeseen on investointi työkyvyn vahvistamiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Kyse onkin mahdollisuuksien luomisesta. Käden avaamista uudelle – tiukan puristamisen sijasta. Sekä jo ennen tätä, kyvystä johtaa paremmin.

Antti Koivula
Työterveyslaitoksen Pääjohtaja