Eläköityminen hävittää terveydenhuollon työvoimaa lähivuosina. Tarve ei kuitenkaan katoa, kun väestö ikääntyy. Väistämättä tylsät ja rutiininomaiset työt siirtyvät koneille, jotka eivät väsy, eivätkä tarvitse vapaapäiviä. Merkityksellinen työ jää ihmisille.

Tekoälyn ja robotiikan käyttöön liittyy muitakin huolia, kun työ paikkojen katoaminen. Turvallisuus nousee yhtä usein esiin. Tekoälyohjelmistotkin ovat lääkinnällisiä laitteita, joiden käyttöön-otto edellyttää vaativien säädösten noudattamista potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Myös lääkärin syrjäyttäminen diagnoosin tekijänä herättää kysymyksiä. Suomessa ohjelmistot ovat päätöksenteon tukea – tukiälyä, kuten lääkärit haluavat tekoälyä kutsua.

Terveysteknologia tunnetaan kasvavasta viennistä. Uusien teknologioiden hyödyntäminen kiihdyttää kasvua. Terveysteknologian yrityksillä digitalisaatio ja tavaroiden internet (IoT) ovat jo tätä päivää. Myös tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisessä alan yritykset ovat eturintamassa.

Suomella on muutenkin hyvä maine hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edelläkävijämaana, mikä vielä vahvistuu datatalouden ja tekoälyn aikakaudella.

Saara Hassinen
Toimitusjohtaja
Healthtech Finland