Hammasongelmat aiheuttavat varsin paljon poissaoloja työstä, sillä hammassärkyä potiessa ei työasioihin jaksa kovin paljon keskittyä. Hampaiden reikiintyminen ja iensairaudet voivat aiheuttaa ongelmia myös yleisterveydelle.

Suun terveydellä on siis tärkeä merkitys henkilön työkyvylle ja yleiselle hyvinvoinnille. Niinpä kaikille työntekijöille tuttuun työterveyshuoltoon voidaan luontevasti liittää myös hammashoitopalvelut. Tätä vain ei ole vielä läheskään kaikissa työterveyssopi – muksissa otettu huomioon.

Piilevät suuongelmat kuriin

“Kaikkien kavalimpia ovat piilevät tulehdukset, jotka eivät välttämättä oireile, mutta jotka voivat levittää haitallisia bakteereja koko elimistöön. Tämä puolestaan voi vaikuttaa muun muassa aivo- tai sydäninfarktin kehittymiseen, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Pekka Asikainen Pihlajalinnan Keinojuuriklinikalta sanoo.

Asikaisen mukaan yksi työpaikka – hammashoidon tärkeimmistä tehtävistä onkin työterveyshuollon kautta kartoittaa piilevät hammasongelmat.

”Ongelmat suussa voivat lisäksi näkyä tai myös tuoksua ulospäin, millä voi olla myös kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia”, Asikainen huomauttaa.

Asikainen muistuttaa, että esimerkiksi 20–35-vuotiailla henkilöillä hammashoidon tarve ei sinänsä ole vuosittain kovin suurta.

”Suuhygienistin tekemä tarkastus kahdesti vuodessa varmistaa, että hampaita hoidetaan kotikonstein riittävästi. Jos tarkastuksessa havaitaan muun hoidon tarvetta, hoitoon pääsee nopeasti. Kaikki tämä edistää henkilön terveyttä ja on siis investointi tulevaisuuteen.

Etuja molemmille osapuolille

Työntekijän kannalta työpaikkahammashoito on yksi verottomista henkilöstöeduista, jotka lisäävät työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Työnantajan kannalta kyse on myös rekrytointiedusta ja työntekijöiden sitouttamisesta.

Työnantaja voi vähentää verotuksessaan järjestämänsä työpaikkahammashuollon tavanomaiset ja kohtuulliset kulut. Lisäksi yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava sairausvakuutuksen Kela-korvaus.

Verovähennyksen saaminen edellyttää kirjallista sopimusta työterveyshammashoidon järjestämisestä ja korvattavien palveluiden laajuudesta. Edun pitää pääsääntöisesti olla samanlainen koko henkilöstölle.

www.pihlajalinna.fi